Chuỗi Quán Ăn Lưu Động – LD01

THÔNG TIN DỰ ÁN

Đi buôn có phường - Đi đường có lối !

4,900,000,000 chia thành 1,400 phần

Quán Ăn Lưu Động - Nơi lựa chọn thông minh

Xây dựng một môi trường trao đổi thông tin, chia sẽ những giá trị của cuộc sống.